Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στις Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 12 τμημάτων - Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία

14/10/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσφέρουν θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τις Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

(-) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων

(-) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Τμημάτων - Επιστημών:

 • Πληροφορικής
 • Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
 • Μηχανικών Τ.Ε.
 • Πολυτεχνικών
 • Θετικών
 • Τεχνολογικών
 • Κοινωνικών
 • Οικονομικών
 • Νομικών
 • Φιλοσοφικών
 • Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Επιστημών της Αγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

 1. Αίτηση: aitisi.doc
 2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων 
 4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 6. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
 7. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 9. Πρόσφατη φωτογραφία (επισυνάπτεται στην αίτηση)
 10. Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.880 ευρώ

Προθεσμία: Έως 25 Οκτωβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες», Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Καστοριά 52100, 24670-87182 και [email protected]