Εκπαίδευση

Νέος κύκλος από την TÜV Academy για τα προσωπικά δεδομένα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ενσωματώσει την εθνική νομοθεσία

Νέος ανανεωμένος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος DPO EXECUTIVE, εμπλουτισμένος με στοιχεία από την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από την TUV Austria Academy.

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας προετοιμάζει για την ανάληψη του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).

Ημερομηνίες υλοποίησης: 30 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 2105220920, εσωτ. 224 και 216.