Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά - Προθεσμία

25/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει την λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος, με τίτλο: "Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία".

Αφορά:

  1. Διοίκηση Logistics
  2. Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος
  3. Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία
  • Δύο συστατικές επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Σύντομο σημείωμα με λόγους συμμετοχής

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 5.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 6 Σεπτεμβρίου 2019

Για περαιτέρω πληροφορίες: ΕΔΩ