Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στα Logistics

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία

05/08/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics.

Ο κατάλος με τα δικαιολογητικά περιέχει:

  • Αίτηση
  • Ανίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 35 μήνες

Δίδακτρα: 2.700 ευρώ

Προθεσμία: Έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.