Εκπαίδευση

Α.Π.Θ.: 20 θέσεις στη Δημόσια Υγεία (ΔΩΡΕΑΝ)

Δικαιολογητικά και προθεσμία

Είκοσι θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο (δωρεάν) πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις: Δημόσια Υγεία, Πολιτική Υγείας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συνοδευόµενη από σύντοµο υπόµνηµα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Ηλεκτρονική αίτηση: ΕΔΩ
  • Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα
  • Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας
  • Δύο πρόσφατες µικρές φωτογραφίες (+ονοματεπώνυμο)

Ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα πρέπει να αποσταλεί λεκτρονικά σε µορφή pdf στο e-mail: [email protected] ή στη Γραµµατεία του ΠΜΣ του Τµήµατος Ιατρικής, κτίριο του ΚΕΔΙΠ, ισόγειο, 2310 999339 και ώρες 10:00-12:00 π.µ. ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Τµήµα Ιατρικής ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως Κυριακή 30 Ιουνίου 2019