Εκπαίδευση

Αριστοτέλειο: Νέο μεταπτυχιακό (ΔΩΡΕΑΝ)

Προθεσμία - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ),του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο:

«Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη».

Σημειώστε τα βασικά πιστοποιητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 9 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω λεπτομέρειες.