Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (20 θέσεις)

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.), του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκηρύσσει την εισαγωγή 20 φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές».

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης:

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Τμημάτων

 1. Παιδαγωγικών
 2. Φιλοσοφίας
 3. Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 4. Ψυχολογίας
 5. Βρεφονηπιοκομίας
 6. Προσχολικής Αγωγής
 7. Κοινωνικής Εργασίας
 8. Λογοθεραπείας

Πιστοποιητικά

 • Αίτηση: aitisi.doc
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο τίτλων σπουδώ
 • Αντίγραφο αναλυτικού πιστοποιητικού προπτυχιακών σπουδών
 • Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ξένης γλώσσας 
 • Πιστοποίηση σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας 
 • Πιστοποίηση σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
 • Υπεύθυνη δήλωση 

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες λεπτομέρειες.