Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Επιστήμη των Υπολογιστών (ΔΩΡΕΑΝ)

Δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμη των Υπολογιστών».

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών
  • Τρεις συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων
  • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00)

Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62, γραφείο 707

Τηλέφωνο: 210 8203646

Ε-mail: [email protected]