Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Ηλεκτρονική Μάθηση

Δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ηλεκτρονική Μάθηση».

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης)
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
  • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Μια φωτογραφία

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Μαΐου 2019

Διεύθυνση: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς

- Τηλέφωνο: 210 414.2773

- Email: [email protected]