Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (Δωρεάν)

Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης Capitole, οργανώνει και λειτουργεί το επανιδρυμένο και αναμορφωμένο κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο».

Συμμετέχουν Απόφοιτοι Τμημάτων:

  • Νομικής Πανεπιστημίων 

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (Ισόγειο Κτηρίου Νομικής Σχολής, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη: «Αίτηση υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου».

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου Νομικής
  • Αναλυτική βαθμολογία 
  • Κείμενο στα γαλλικά με τους λόγους συμμετοχής
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι τίτλοι σπουδών
  • Γνώση Αγγλικών και Γαλλικών

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Πληροφορίες: 

- Ιστοσελίδα Προγράμματος: ΕΔΩ

- καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη

E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: 2310 996607

-καθηγητής Άγγελος Στεργίου

E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: 2310996535