Δημόσιο

18 προσλήψεις στην Βόλβη

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 24 Αυγούστου

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών
22/08/2018 | 10:53

Την πρόσληψη 18 υπαλλήλων με κριτήρια ΑΣΕΠ εκκινεί ο δήμος Βόλβης, στην Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 24 Αυγούστου 2018.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Δείτε αναλυτικά κάθε ειδικότητα, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.