Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στις τεχνολογίες του Ήχου (Ιόνιο Παν/μιο)

Δικαιολογητικά, προθεσμία

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ).

Τίτλος Προγράμματος: «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies)

Αντικείμενο Προγράμματος:
-Καλλιέργεια & εξειδίκευση στο πεδίο της ηλεκτροακουστικής μουσικής και των τεχνών του ήχου που αναπτύσσονται στη βάση της χρήσης των σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνολογιών στο επίπεδο της θεωρίας και της καινοτομικής δημιουργίας.

Κατευθύνσεις: 

 1. Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία 
 2. Εφαρμοσμένη Ηχητική Παραγωγή

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

-Πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Τεχνών Ήχου & Εικόνας ή Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Κινηματογράφου

-Πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Τεχνολογίας Ήχου και Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Αρχιτεκτονικής

-Πτυχιούχοι τμημάτων Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ή Κινηματογράφου ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Δικαιολογητικά: 

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο υποψηφίου
  • Τίτλους σπουδών
  • Τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων
  • Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Δήλωση σκοπού για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ 
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών 

  *Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν αυτά τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου», Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ 49100, Κέρκυρα. Με την ένδειξη "Υποψηφιότητα για το ΔΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου»- Υπόψιν κας Μπούζη Καίτης”.

  Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

  Διάρκεια: 18 μήνες

  Δίδακτρα: 2.700€

  Προθεσμία: έως Τετάρτη 31 Οκτωμβρίου 2018 

  Πληροφορίες: 

  -Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: ΕΔΩ

  -Γραμματεία του Προγράμματος (κα. Καίτη Μπούζη)

  Τηλέφωνο: 26610 87523

  Ε-mail: kaiti@ionio.gr