Δημόσιο

8 προσλήψεις στο υπ. Παιδείας με συμβάσεις 18 μηνών

Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε ξεχωριστές υπηρεσίες απασχόλησης
21/08/2018 | 11:54

Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων εκκινεί το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Προσλαμβάνονται με 18μηνες συμβάσεις υπάλληλοι των ειδικοτήτων: ΥΕ Φυλάκων (6 θέσεις) και ΥΕ Καθαριότητας (2 θέσεις).

Για τις ειδικότητες δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και φορέα απασχόλησης.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρη η προκήρυξη" για να διαβάσετε το ΦΕΚ με την ανακοίνωση του φορέα.