Εκπαίδευση

Πέντε μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (δωρεάν)

Ποιοί και πώς συμμετέχουν - Προθεσμίες

Το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρέχει πέντε δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Δείτε την «ταυτότητά» τους:

(1) «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

 • Δίδακτρα:  Δωρεάν
 • Διάρκεια:  3 εξάμηνα
 • Προθεσμία: 14 Σεπτεμβρίου 2018

(2) «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία»

 • Δίδακτρα:  Δωρεάν
 • Διάρκεια:  4 εξάμηνα
 • Προθεσμία: 23 Σεπτεμβρίου 2018

(3) «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία»

 • Δίδακτρα:  Δωρεάν
 • Διάρκεια: 4 εξάμηνα
 • Προθεσμία: 21 Σεπτεμβρίου 2018

(4) «Βυζαντινές Σπουδές»

 • Δίδακτρα:  Δωρεάν
 • Διάρκεια: 4 εξάμηνα
 • Προθεσμία: 28 Σεπτεμβρίου 2018

(5) «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία»

 • Δίδακτρα: Δωρεάν
 • Διάρκεια: 4 εξάμηνα
 • Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 2018