Εξωτερικο

69 θέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϋποθέσεις, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

13/03/2020 | 06:00

Γενικό διαγωνισμό για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Μέσων αυτών το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γλωσσομαθείς νομικούς».

Θέσεις και ομάδα καθηκόντων AD:

  • 9 άτομα - EPSO/AD/375/20 Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA) (AD 7)
  • 15 άτομα - EPSO/AD/376/20 Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL) (AD 7) 
  • 20 άτομα - EPSO/AD/377/20  Γλωσσομαθείς νομικοί γαλλικής γλώσσας (FR) (AD 7) 
  • 15 άτομα - EPSO/AD/378/20  Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR) (AD 7)
  • 10 άτομα - EPSO/AD/379/20  Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL) (AD 7)

Οι υποψήφιοι πρέπει να: 

  1. απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ
  2. έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους
  3. παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων
  4. γνωρίζουν τουλάχιστον 3 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Προθεσμία: Έως την Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.