Εξωτερικο

Μηχανικοί λογισμικού στη Βρετανία

Προθεσμία και e-mail για αποστολή βιογραφικού

Εταιρεία, που εδρεύει στο Λονδίνο, επιθυμεί να προσλάβει μηχανικό λογισμικού.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πληροφορικής
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Γνώσεις στις βάσεις δεδομένων
  • Γνώσεις στον σχεδιασμό ισχυρού μοντέλου δεδομένων
  • Γνώσεις JUnit, Git, Maven, SQL, Docker και Kafka

Αποστολή βιογραφικού στα Αγγλικά, αναφέροντας την θέση και την τοποθεσία, στο e-mail: [email protected]

Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Προθεσμία: έως Τρίτη 30 Απριλίου 2019