Εξωτερικο

Προγραμματιστής Java στο Βέλγιο (Βρυξέλλες)

Απαιτούμενα προσόντα, μισθός, προθεσμία, e-mail για αποστολή βιογραφικού

Μια εταιρεία λογισμικού που εδρεύει στις Βρυξέλλες και στοχεύει στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, επιθυμεί να προσλάβει προγραμματιστή Java.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πενταετής εργασιακή εμπειρία Java
  • Εμπειρία και γνώσεις Spring
  • Γνώσεις μεθοδολογιών Agile
  • Γνώσεις στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών
  • Γνώσεις προγραμματισμού και σε γλώσσες προγραμματισμού
  • Άπταιστα Αγγλικά & Γαλλικά

Μισθός: περίπου 70.000€ ετησίως

Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Προθεσμία: έως Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Στείλτε το αναλυτικό βιογραφικό σας στα Αγγλικά, αναφέροντας τη θέση και την τοποθεσία, στο e-mail: [email protected]