Εξωτερικο

Δικηγόροι στη Λεμεσό από τον χορηγό του ΑΠΟΕΛ

Απαιτείται καλή γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

Θα προηγηθούν όσοι νομικοί διαθέτουν γνώσεις χρηματοπιστωτικού κλάδου

H διεθνής διαδικτυακή εταιρεία στοιχημάτων Pari-Match, χορηγός του ποδοσφαιρικού σωματείου ΑΠΟΕΛ και με έδρα την Λευκωσία, προσλαμβάνει εταιρικούς δικηγόρους.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

 • Εταιρική και φορολογική διάρθρωση του ομίλου
 • Ανάλυση και κατάρτιση εταιρικών εγγράφων
 • Διαχείριση πρακτικών κανονισμών
 • Εκτέλεση ερευνών και παροχή συμβουλών σε νομικά και κανονιστικά θέματα
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της NBA

Προσόντα:

 • Πτυχίο στον τομέα των επιχειρήσεων, του δικαίου ή συναφών τομέων
 • Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας (κατά μέγιστη προτίμηση στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών ή τυχερών παιγνίων)
 • Εμπειρία με το Οικονομικό και Εταιρικό Δίκαιο
 • Καλή γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
 • Γνώση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
 • Γνώση σε MS Office

Προθεσμία: 08/04/2018

Γλώσσα: Αγγλική, Ελληνική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: hr@parimatch.com.cy (''Senior Corporate Lawyer'' στο θέμα)