Εξωτερικο

Ζητούνται άμεσα ηλεκτροσυγκολλητές στην Γερμανία

Μεγάλο το εύρος των παροχών - Επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών - Το e-mail για να στείλετε βιογραφικό

Απαραίτητο το δίπλωμα αυτοκινήτου

Ο πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών BERA GmbH, προσλαμβάνει άμεσα επαγγελματίες ηλεκτροσυγκολλητές, για λογαριασμό κατασκευαστικής εταιρείας, με έδρα την Θουριγγία (πόλη Ερφούρτη) και ειδίκευση τις εγκαταστάσεις μηχανημάτων.

Στις αρμοδιότητες είναι η σύνδεση και συναρμολόγηση δομικών κατασκευών καθώς και μεταλλικών στοιχείων.

Μεταξύ των παροχών είναι:

  • Επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών
  • Επίδομα αδείας
  • Προσαυξήσεις νυχτερινής και Κυριακάτικης εργασίας
  • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
  • Εργοδοτική εισφορά στο σύστημα συνταξιοδότησης της εταιρείας

Προσόντα:

  • Κατάρτιση ως ηλεκτροσυγκολλητής ή μηχανικός δομικών έργων
  • Επαγγελματική πείρα σε παλμικές μηχανές τύπου MAG
  • Δίπλωμα αυτοκινήτου

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Γερμανική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

E-mail: [email protected] (κωδικός αναφοράς ANR / 71301213/1)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Andrea Ritzmann