Εξωτερικο

Αποθηκάριοι και ζυγιστές στην Αυστρία

Προσφέρεται μισθός 1.500 ευρώ το μήνα

16/01/2018 | 17:55

Πλήρες ωράριο και συμβάσεις αορίστου χρόνου προσφέρει η εταιρεία APS GmbH που βρίσκεται στο Φόραρλμπεργκ της Αυστρίας, η οποία προσλαμβάνει αποθηκάριους και ζυγιστές.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων, η συλλογή παραγγελιών, η αποθήκευση των εμπορευμάτων και η παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων.

Προσόντα:

  • Γνώση της γερμανικής γλώσσας για σημειώσεις αποστολής και σαρωτές
  • Εμπειρία στον χώρο αποθήκευσης

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: Ανοιχτή

Γλώσσα: Αγγλική και Γερμανική

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: +43 5572 398850

E-mail: www.aps-personal.at