Εξωτερικο

Αρχιτέκτονες στην Σουηδία

Πλήρη γνώση των νόμων και κανονισμών στον κλάδο των κατασκευών

11/12/2017 | 17:28

Πλήρες ωράριο και συμβάσεις αορίστου χρόνου προσφέρει η Focus Architecture αναζητώντας άτομα για τις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων, όπως η επιτήρηση του σχεδιασμού των κτιρίων.

Προσόντα:
Τουλάχιστον 8 χρόνια σχετικής εμπειρίας στον τομέα
Απαιτείται η σουηδική γλώσσα στην ομιλία και τη γραφή

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: έως 31/01/2018

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τηλέφωνο: 0859440740