Προγράμματα Εργασίας

Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή κοντά στους νέους ανέργους με το νέο πρόγραμμα Voucher 25-29

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα και πολλαπλά οφέλη

Τα αποτελέσματα του επιδοτούμενου προγράμματος απασχόλησης νέων ανέργων, voucher 25-29 ανακοινώθηκαν. Εάν είστε ανάμεσα στους ωφελούμενους επιλέξτε το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή για να ενεργοποιήσετε την επιταγή σας, να εκπαιδευτείτε και να εξασφαλίσετε εργασία σε μια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις! Και όχι μόνον… Δείτε παρακάτω τα οφέλη που σας προσφέρει το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή.

Το πρόγραμμα voucher 25-29

Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή με πολυετή εμπειρία και ενεργή συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:
- παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
- παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
- πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες
- Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
- Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
- Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων έχει οριστεί στα 2.800€.

Οι υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης παρέχονται από το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή, ενώ σε συνεργασία με την υπηρεσία weconsult παρέχονται η επαγγελματική συμβουλευτική και η σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση . Επιπλέον, το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή θα μεριμνήσει για την προετοιμασία των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Όσοι εγγραφούν στο ΚΕΚ Ευρωεργασιακή εξασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση

Όσοι εγγραφούν στο ΚΕΚ Ευρωεργασιακή εξασφαλίζουν χωρίς καμία επιπλέον χρέωση:

  • ΔΩΡΕΑΝ θέση σε ειδικό σεμινάριο personal coaching

Οι συμμετέχοντες διδάσκονται τρόποι ανάπτυξης υγιούς αυτοπεποίθησης, διαχείρισης άγχους,  βελτίωσης συναισθηματικής κατάστασης, ενώ παράλληλα διδάσκονται τρόποι για την συνειδητοποίηση των προσόντων, την διερεύνηση διαθέσιμων επαγγελματικών επιλογών και τον καθορισμός στόχων και στρατηγικής για την επίτευξή τους

  • ΔΩΡΕΑΝ την κάρτα weconsultCLUB

Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή συνεργάζεται με την υπηρεσία weconsult για την παροχή της Συμβουλευτικής και προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ την Μπλε Κάρτα Μέλους weconsultCLUB. Με την Blue Card  απολαμβάνετε υπηρεσίες όπως Συμβουλευτική, χάραξη προσωπικής στρατηγικής, ειδικές τιμές για συμπλήρωση αιτήσεων σε προκηρύξεις του Δημοσίου, έγκαιρη ενημέρωση για τις ανοικτές θέσεις εργασίας κ.ά.

  • ΔΩΡΕΑΝ πακέτο εκπαίδευσης και πιστοποίησης Wordpress ή Photoshop

Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 400 ωρών, μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) και οδηγεί σε Πιστοποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων wordpress ή στο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Photoshop

  • ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα εκπαίδευσης της Αγγλικής γλώσσας

Tο πρόγραμμα παρέχεται μετά το πέρας της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, έχει διάρκεια 100 ωρών και προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για τις εξετάσεις επιπέδου C2 (Proficiency) για την απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας LRN. Η πιστοποίηση LRN παρέχεται από τον φορέα πιστοποίησης Learning Resources Network, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αποδεκτή από το ΑΣΕΠ και το Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulations) και οι εξετάσεις του διενεργούνται στην Ελλάδα δυο φορές το χρόνο.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενεργοποιήσετε το Voucher, καλέστε ΣΗΜΕΡΑ στο ΚΕΚ Ευρωεργασιακή (2109942373. Μαρία Μαστοράκη) ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας εδώ

 

ΚΕΚ Ευρωεργασιακή
Από το 1994 η Ευρωεργασιακή παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών σε εργαζόμενους, σε ανέργους, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Διαθέτει πολυετή εμπειρία και ανεπτυγμένη τεχνογνωσία. Μέχρι σήμερα έχει καταρτίσει περισσότερα από 9.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας περισσότερες από 1.800.000 ανθρωποώρες κατάρτισης σε όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ειδικότητες.
Η Ευρωεργασιακή Α.Ε. παρέχει σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές ανάπτυξης σε ανέργους και εργαζομένους και υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχo την επιλογή κατάλληλου προγράμματος σπουδών, την ένταξη στην αγορά εργασίας και την βελτίωση επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων για την εργασιακή ανέλιξη.