Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Τα νέα κριτήρια της κοινωφελούς στους δήμους

Πότε η δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης

Προσθήκες στα κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η επιλογή των περίπου 35.000 νέων υπαλλήλων στους δήμους όλης της χώρας σχεδιάζει το υπ. Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας θα προστεθεί το κριτήριο της πιστοποίησης των προσόντων.

Οι επιλεχθέντες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ενταχθούν, μετά τη λήξη του προγράματος, σε φορείς του ιδιωτικού τομέα (προστιθέμενη αξία). 

Το παρεπόμενο αυτό υπάρχει και στις τρέχουσες δράσεις με τη μορφή της "κατάρτισης". Ωστόσο έχει περισσότερο προαιρετικό χαρακτήρα. 

Με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση -και εν αναμονή της κατάρτισης του τελικού κειμένου- δεν αναμένεται να επιχειρηθεί, τώρα, δραστική διαφοροποίηση των παλαιών κριτηρίων. 

Πότε η έκδοση της Πρόσκλησης

Υψηλόβαθμες πηγές του ΟΑΕΔ ανέφεραν στο workenter ότι είναι εφικτή η δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Δεν είναι οριστικό, αλλά αρκετά πιθανό.

Διαβάστε επίσης: