Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: 2.800 ευρώ, τώρα, για 2.000 δικαιούχους - Αιτήσεις (voucher)

''Διπλή ευκαιρία'' μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου

Έως και αύριο Παρασκευή (23/8) έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα 2.000 θέσεων απασχόλησης για ανέργους του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι ηλικίας 30 - 45 ετών. Η υποβολή θα ολοκληρωθεί στις 23:59.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του προγράμματος απασχόλησης 5.000 ανέργων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ, στο οποίο οι δικαιούχοι λαμβάνουν επίδομα ύψους 2.800 ευρώ.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

  • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
  • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
  • πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας 200 ωρών

Σημειώστε ότι οι υποψήφιοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε 800 ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Προσοχή: Η αντίστοιχη δράση για την απασχόληση 3.000 νέων ανέργων ηλικίας 25 - 29 ετών, θα ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, έπειτα από παράταση που δόθηκε (δείτε ΕΔΩ).

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό του workenter ως προς την διαδικασία υποβολής αιτήσεων.