Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Επίδομα 2.800 ευρώ στο χέρι για κατάρτιση

Ποιούς αφορά - Προθεσμίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή ανέργων, ηλικίας από 25 έως 45 ετών, σε δύο προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

Το εκπαιδευτικό επίδομα (κατάρτιση και πρακτική άσκηση) ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.800 ευρώ.

Σημειώστε:

  • Η πρώτη δράση αφορά την απασχόληση 3.000 άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)
  • Η δεύτερη δράση αφορά την αμειβόμενη απασχόληση 2.000 άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα χορηγεί voucher

(-) Δείτε την πρώτη προκήρυξη:

PDF icon25_-_29.pdf

application/pdf

(-) Δείτε την δεύτερη προκήρυξη:

PDF icon30_-_45.pdf

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

Προθεσμία: Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 23/08/2019 και ώρα 23:59.