Προγράμματα Εργασίας

Επίδομα παιδιού (Α21) - ΟΠΕΚΑ: «Πράσινο» για πληρωμές

ΥΠΟΥΡΓΙKΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται (και πληρώνονται) αιτήσεις προηγουμένων ετών

Την δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος παιδιού Γ΄ διμήνου 2019, ενέκρινε το Υπ Εργασίας.

Στο ποσό που εγκρίθηκε (200.800.000,00 €), περιλαμβάνεται και η δαπάνη για εκκρεμείς αιτήσεις προηγουμένων ετών.

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση έχεις ως εξής:

«Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους διακοσίων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.800.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ειδικού Φορέα 1033 – 202 ΑΛΕ 2310506003 οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ (ΑΦΜ: 090037978 ΔΟΥ Α΄ Αθηνών) για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του επιδόματος παιδιού Γ΄ διμήνου 2019 καθώς και εκκρεμών αιτήσεων προηγούμενων ετών»

Διαβάστε επίσης: