Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: 2.800 ευρώ σε 5.000 ανέργους (Αιτήσεις τώρα!)

Ποιοι και πώς συμμετέχουν - Ολόκληρη η διαδικασία (photo)

Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή (28/6) στις 14:00 το μεσημέρι, όπως ήταν προγραμματισμένο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε δύο νέα προγράμματα για 5.000 ανέργους του ΟΑΕΔ. Η υποβολή θα ολοκληρωθεί στις 23/08/2019 και ώρα 23:59.

Σημειώστε ότι οι υποψήφιοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε 800 ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Προσοχή στα εξής δεδομένα:

  • Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher)
  • Περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες) και συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Εντάσσει πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας 200 ωρών

1ο πρόγραμμα:

2ο πρόγραμμα:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση, έχουν (μεταξύ άλλων) άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης
  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994 (πρώτη δράση) και από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989 (δεύτερη δράση)
  • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να καταθέσετε, τώρα, την αίτησή σας στα δύο προγράμματα.

Διαβάστε επίσης: