Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Τι πρέπει να κάνουν, άμεσα, 69.260 υποψήφιοι της κοινωφελούς

Ολόκληρη η διαδικασία και οι προθεσμίες

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων και αποκλειόμενων, στο πρόγραμμα 8.933 προσλήψεων σε δήμους και φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
  • Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβάλουν 69.250 υποψηφίοι (επιλαχόντες και αποκλειόμενοι) στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (oaed.gr) από από την Τρίτη 30-04-2019 (10:00) έως και την Παρασκευή 03-05-2019 (12:00), αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της Παρασκευής 03-05-2019 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.

Διαβάστε επίσης: