Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στην επιδότηση για την απασχόληση εποχικού προσωπικού

Σημαντικές τροποποιήσεις του υπ. Εργασίας - Ολόκληρο το νομοσχέδιο (PDF)

Σημαντικές είναι οι αλλαγές που φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο - ''σκούπα'' του υπουργείου Εργασίας (και) στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση του αρμόδιου υπουργείου, περιλαμβάνει τροποποιήσεις στα προγράμματα εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το άρθρο 62, «Οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχορήγησης της παρ. 2, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), για όσο χρόνο απασχολούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επιχορήγησης.»

O ΟΑΕΔ δηλαδή, θα συνεχίσει να επιδοτεί τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχική βάση, εφόσον όμως συνεχίζουν την απασχόληση εργαζομένων και κατά την περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να λαμβάνουν ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Το ύψος της επιδότησης αντιστοιχεί στα ποσά επιδομάτων ανεργίας που θα κατέβαλλε ο ΟΑΕΔ στους εργαζομένους στην επιχείρηση αν συνέχιζαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια αναστολής.

Τροποποιήσεις και για εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ

Το σχέδιο νόμου του υπ. Εργασίας φέρνει αλλαγές και για τους εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του Οργανισμού με 2 παιδιά δικαιούνται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, να κάνουν χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα και να απαλλαγούν από τις πρόσθετες υπηρεσίες.

Επιπλέον, για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων σε έκτακτο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμΕΑ Αθηνών και του Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμΕΑ Θεσσαλονίκης, ο ΟΑΕΔ δύναται να προσλαμβάνει, εκτός των ωρομισθίων, προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τους ίδιους πίνακες που θα καταρτίζονται για το σκοπό αυτό.

Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου ορίζεται ίδιο με αυτό του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού. Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ορίζεται από 9 έως 15 ώρες την εβδομάδα.

Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης ταχύρρυθμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ, δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ως εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι τεχνίτες.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο του υπ. Εργασίας.