Δημόσιο

Νέες θέσεις στην Εφ. Αρχαιοτήτων Χανίων

Αιτήσεις έως τις 6 Ιουλίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18-67 ετών

Τέλος χρόνου στις 6 Ιουλίου για την υποβολή αιτήσεων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, η οποία θα καλύψει δύο θέσεις εποχικού προσωπικού.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους πανεπιστημίου και απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποόι θα απασχοληθούν με ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 67 ετών. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του φορέα.