ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

ΕΦΚΑ: Τι ισχύει στην παράλληλη ασφάλιση - Ευνοϊκή ρύθμιση (pdf)

Τι ισχύει για την συνταξιοδότηση και πως επηρεάζονται οι εισφορές 30.000 δικαιούχων - Εγκύκλιος του υπ. Εργασίας

Προσπάθεια ρύθμισης του καθεστώτος ''διπλής'' ασφάλισης, για διαφορετική δραστηριότητα, επιχειρεί με εγκύκλιό του προς τον ΕΦΚΑ το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, προκειμένου οι ασφαλισμένποι να διευθετήσουν την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους και να γλιτώσουν μείωση της τάξης του 60% στη σύνταξη τους, δίνονται οι εξής επιλογές:

  • Μπορούν να ανακαλέσουν την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι 31/10/2018 και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου. Ωστόσο χάνουν την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης
  • Μεταβατικό καθεστώς προβλέπεται για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από 13 Μαΐου 2016 έως χθες στον ένα φορέα ασφάλισης και συνεχίζουν εργαζόμενοι με την ασφάλιση του δεύτερου φορέα

Όσοι κατέβαλλαν 2 εισφορές δικαιούνται προσαύξηση και η σύνταξή τους υπολογίζεται ως εξής:

Εάν ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο τότε λαμβάνει:

  1. Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης στον φορέα όπου θεμελιώνει και για το χρόνο στον ΕΦΚΑ
  2. Προσαύξηση σύνταξης από τον πρώην φορέα ή το Δημόσιο όπου δεν θεμελιώνεται δικαίωμα

Εάν ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα και στους δύο πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο τότε λαμβάνει:

  1. Το πλέον συμφέρον ποσό από τους εξής τρεις τρόπους υπολογισμού: εθνική και ανταποδοτική σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης στον ένα πρώην φορέα ή στο Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ, καθώς και προσαύξηση σύνταξης για το χρόνο από τον άλλο πρώην φορέα ή το αντίστροφο, ή μία εθνική σύνταξη και δύο ανταποδοτικές συντάξεις

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο