Δημόσιο - ΑΣΕΠ

13 προσλήψεις στην ΔΕΗ Α.Ε.

Προσλαμβάνεται προσωπικό πέντε ειδικοτήτων

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
27/06/2018 | 09:58

Στην πρόσληψη 13 νέων υπαλλήλων κινείται ο Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Θα προσληφθεί προσωπικό πέντε ειδικοτήτων, με κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν προκειμένου να διοριστούν.

Οι προσληφθέντες θα καλύψουν ανάγκες των δομών του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Ρόδου και θα απασχοληθούν με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.