Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Τα πέντε επιδόματα που ''τρέχουν'', τώρα, για ανέργους

Ποιοί δικαιούνται πάνω από 700 ευρώ ανά μήνα - Πλήρης «οδηγός»

Αξιοποιήστε τους ενεργούς συνδέσμους (link)

Δείτε τα επιδόματα που δικαιούνται οι άνεργοι από τον ΟΑΕΔ, ανάλογα με τις διαδικασίες και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης τους.

1) Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας (190 ευρώ/ μήνα)

  • Το συγκεκριμένο βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις ωφελούμενες κατηγορίες (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε επαγγέλματα HORECA κλπ)
  • Το επιδομα καταβάλεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται σε αντίστοιχο ΚΠΑ, μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Τα βασικά κριτήρια αφορούν το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου

2) Επίδομα επίσχεσης εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης (293 ευρώ/μήνα)

  • Δικαιούχοι τους επιδόματος που δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας. Θα πρέπει να παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και να έχουν πραγματοποιήσει 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται του τριμήνου της ανεργίας

3) Ειδικό βοήθημα ύστερα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ

  • Οι άνεργοι που δεν έχουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης και παραμένουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 μήνες, δικαιούνται επίδομα το οποίο ισούται με 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας και καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις συνολικά δόσεις μέσα στο ίδιο έτος

4) Παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

  • Μέσω του ΟΑΕΔ, σκοπός είναι η πληρωμή αποδοχών έως 3 μηνών που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα 6 μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης

5) Επίδομα μακροχρόνια ανέργων (200 ευρώ/ μήνα)

  • Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άνεργοι ηλικίας 20 έως 66 ετών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 10.000 ευρώ και εξαντλημένη τη 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας