Προγράμματα Εργασίας

Επιδοτούμενη κατάρτιση για 2.350 ανέργους (έως 29,35 ευρώ την ημέρα)

Αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής (PDF)

"Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τα μαθήματα και τις ώρες

Ειδικό πρόγραμμα για την κατάρτιση 2.350 ανέργων ναυτικών υλοποιεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Το πρόγραμμα παρέχει επαγγελματικές πιστοποιήσεις στους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με την απόφαση, "το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα φοίτησης και εξετάσεων ανά ωφελούμενο σπουδαστή ανέρχεται στο ποσό των 29,35 € (έγγαμοι) και 25,15 € (άγαμοι)".

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά τα μαθήματα, τις ώρες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.