Προγράμματα Εργασίας

Κοινωνικός τουρισμός: Οι δικαιούχοι του προγράμματος (ΟΑΕΔ)

Ποιοι ωφελούνται - Προϋποθέσεις ένταξης

Δείτε τους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με κοινή απόφαση των υπ. Εργασίας και Οικονομικών.

  1. Ασφαλισμένοι που το προηγούμενο έτος πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας
  2. Ασφαλισμένες που το προηγούμενο έτος έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας
  3.  Ασφαλισμένοι που το προηγούμενο έτος έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας
  4. Ασφαλισμένοι που το προηγούμενο έτος συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τις παραπάνω περιπτώσεις 
  5.  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων

Ωφελούμενοι του προγράμματος:

  1. Τα παιδιά των δικαιούχων (παιδιά ηλικίας έως 18 ετών)
  2. Τα εξαρτώμενα παιδιά των δικαιούχων (παιδιά έως 24 ετών), και είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε του άλλου γονέα 

Διαβάστε επίσης: