Προγράμματα Εργασίας

KEA Απριλίου: Ολοκληρώνεται η πληρωμή - Πόσα θα λάβετε

Ανοιχτή παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Εξ ημισείας στο ΑΤΜ και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών το ποσό

Σήμερα καταβάλλεται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σε 285.230 δικαιούχους.

Σημειώστε:

Πιστώνεται το ποσό των 62.864.376 ευρώ, εξ ημισείας στο ΑΤΜ και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, για περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ το μήνα.

Οι δικαιούχοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τραπεζικές τους κάρτες, χωρίς κανέναν περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών.