Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες διδακτορικές υποτροφίες από το Α.Π.Θ.

Απαιτούμενα προσόντα, ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), προκηρύσσει μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

Τίτλος Έργου: «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κύριος Τραϊανός Γιούλτσης, καθηγητής τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 

  • Υποψήφιος Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Αίτηση: 179bcc3b-a08d-40d3-942d-8756ac616bb1.doc

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
  5.  Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktoriko.pdf