Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών

Αντικείμενο έργου, αίτηση, προσόντα, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Τίτλος Έργου: «Συνέργεια ELI -LASERLAB Europe, HiPER & IPERION -CH.gr (HELLAS-CH)»

Αντικείμενο Έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων αλληλούχισης DNA νέας γενιάς με σκοπό την εκπαίδευση χρηστών»

Διάρκεια: 13,5 μήνες

Αίτηση: 000_aitisi-ekdilosis-endiaferontos_greek_forprint.pdf

Ολόκληρη η προκήρυξη: 3717_prosklisi.pdf

Πληροφορίες:
 
-Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

E-mail:  [email protected]