Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Προσλήψεων... συνέχεια στο Εμπορικό Ναυτικό

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 6 Ιουλίου

Για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019

Έως τις 6 Ιουλίου έχουν περιθώριο να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στον διαγωνισμό του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών-Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ).

Τις θέσεις θα καταλάβουν τρεις Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ τάξης Ε.Ν. με πιστοποιητικό REO Β΄ τάξης ή πιστοποιητικό GOC. 

Επίσης, απαιτούνται πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοτηλεγραφητών και τουλάχιστον τριετής θαλάσσια υπηρεσία με την ειδικότητα Αξιωματικού Ασυρμάτου.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση του φορέα.

Διαβάστε επίσης:

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Εμπορικό Ναυτικό

Νέες προσλήψεις στο Εμπορικό Ναυτικό