Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας (IFG)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από έναν έως τέσσερις μήνες

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων
07/03/2018 | 09:49

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας (IFG) ανακοίνωσε την χορήγηση μεταδιδακτορικών υποτροφιών, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά στα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από έναν έως τέσσερις μήνες, ενώ σημειώνεται πως δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις. Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:

  •  Ψηφιακές Τεχνολογίες
  •  Ενέργεια - Περιβάλλον
  •  Γεωπονία - Αγροδιατροφή
  •  Βιοτεχνολογίες
  •  Υλικά
  •  Διάστημα και Αεροναυπηγική

Διαδικασία:

  • Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς
  • Αν η υποψηφιότητά σας επιλεγεί, θα κληθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνέντευξη. Αν δεν λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα εντός ενός διαστήματος 3 εβδομάδων μετά την κατάθεση της υποψηφιότητάς σας, αυτό σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας δεν επιλέχθηκε
  • Τα τελικά αποτελέσματα θα σας ανακοινωθούν το αργότερο 15 μέρες μετά την συνέντευξη
  • Καμία ενημέρωση για τα αποτελέσματα δεν θα δοθεί μέσω τηλεφώνου

Για την σχετική ανακοίνωση και περισσότερες πληροφορίες πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο ρο πρόγραμμα»