Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες από τη σχολή θετικών επιστημών του Άμστερνταμ

Προσφέρονται δίδακτρα, έξοδα διαμονής - διατροφής

Την χορήγηση πλήρους υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει η σχολή θετικών επιστημών του Άμστερνταμ.

Η υποτροφία διαρκεί δύο έτη με δυνατότητα παράτασης άλλο ένα έτος, ενώ το ύψος της φτάνει στα 1.041 ευρώ το μήνα (12.000 ευρώ το χρόνο)

Σημειώστε ότι το ποσό της χορηγίας επαρκεί για την κάλυψη των διδάκτρων, της διαμονής και της διατροφής.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους πριν την 1η Μαρτίου 2018.

Ο φάκελος των αιτήσεων πρέπει να περιέχει:

  • Επιστολή κινήτρων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίων (πανεπιστημίου και επάρκειας αγγλικής γλώσσας)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +31 (0)20 525 1400

E-mail: [email protected]

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα».