Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει θέσεις και καλεί όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή να υποβάλλουν αίτηση.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομική Επιστήμη από ΑΕΙ.

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

  • Αίτηση: aitisi.pdf
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
  • Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη (Master’s in Economics) με αναλυτική βαθμολογία
  • Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία (προπτυχιακό)
  • Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών 
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας ΟΠΑ Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Τ.Κ. 11362, Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-15:00 (Στοιχεία επικοινωνίας: 210 8203639 και phd.econ@aueb.gr).

Αιτήσεις έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.