Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

26/03/2020 | 06:00

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομική Επιστήμη από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

  • Αίτηση: aitisi.pdf
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
  • Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη (Master’s in Economics) με αναλυτική βαθμολογία
  • Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία (προπτυχιακό)
  • Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών 
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στην ακόλουθη: Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας ΟΠΑ Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Τ.Κ. 11362, Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-15:00 (τηλ. 210 8203639 email: phd.econ@aueb.gr)

Προθεσμία: Έως 30 Ιουνίου 2020