Υποτροφίες & Πρακτική

Είκοσι υποτροφίες σε πέντε τομείς

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Ολόκληρη η προκήρυξη

20/03/2020 | 06:00

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα υποτροφιών «Λίλιαν Βουδούρη».

Τη χορήγηση είκοσι υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό ανακοινώνει το αντίστοιχο Ίδρυμα.

Τομείς:

  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Κοινωνικές Επιστήμες
  3. Ιατρική
  4. Φυσικές και Βιολογικές Επιστήμες
  5. Τεχνολογικές Επιστήμες

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1995 και μετά
  • είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50
  • γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να σπουδάσουν
  • μην έχουν επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους

Για σπουδές στο εξωτερικό η αμοιβή ανέρχεται σε 9.000€ ετησίως, ενώ για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000€ ετησίως.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.