Υποτροφίες & Πρακτική

Είκοσι χορηγίες από το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη»

Τομείς σπουδών, προϋποθέσεις συμμετοχής - Ολόκληρη η προκήρυξη

06/02/2020 | 06:00

Τη χορήγηση είκοσι υποτροφιών προκηρύσσει το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη».

Δίνονται υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας 1 έτους για μεταπτυχιακές σπουδές.

Τομείς:

  1. Ανθρωπιστικές - Κοινωνικές Επιστήμες
  2. Ιατρική, Φυσικές και Βιολογικές Επιστήμες
  3. Τεχνολογικές Επιστήμες

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1995 και μετά
  • είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50
  • γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να σπουδάσουν
  • μην έχουν επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους
  • παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν

Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000€ ετησίως.

Ενώ για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000€ ετησίως.

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.