Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση για μηχανικούς

Αρμοδιότητες, προσόντα, προθεσμία και e-mail επικοινωνίας

27/08/2019 | 15:02

Το τεχνικό γραφείο Γιαλλουρίδης ιδρύθηκε το 2013, έχει έδρα τη Ρόδο και αναλαμβάνει έργα σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Συνεργάζεται με έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένα συνεργία με σκοπό την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές ΤΕΙ/ΙΕΚ που φοιτούν σε Τμήματα: Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Δομικών Έργων.

Αρμοδιότητες:

  • Σχεδιασμός και προμελέτη έργου
  • Σύνταξη Η/Μ μελετών
  • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
  • Διεκπεραίωση υποθέσεων στις υπηρεσίες
  • Εξυπηρέτηση πελατών

Προσόντα:

  1. Φοίτηση σε αντίστοιχο τμήμα
  2. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  3. Γνώση προγραμμάτων Autocad 2D και MS office
  4. Δίπλωμα οδήγησης

Προθεσμία: Έως 30 Σπετεμβρίου 2019

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Ρόδος