Υποτροφίες & Πρακτική

3 υποτροφίες από την HELMEPA (15.000 ευρώ η κάθε μία)

Κλάδοι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, προκηρύσσει τρεις υποτροφίες, ύψους €15.000 η κάθε μία, για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλάδοι:

 • Ναυτιλιακές σπουδές, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού. Προτεραιότητα σε νέους, τέκνα Ελλήνων ναυτικών.
 • Περιβαλλοντικές επιστήμες, στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Προτεραιότητα σε νέους, που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι»
 • Ναυπηγική - Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία, στη μνήμη του Σταύρου Νταϊφά. Η υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της κόρης του, κας Ειρήνης Νταϊφά, Γενικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Υποψήφιοι έως 27 ετών
 2. Δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (βαθμό «Λίαν Καλώς» (7,5)
 3. Χρόνος απόκτησης του πτυχίου και η σειρά κατάταξης μεταξύ των αποφοίτων
 4. Οικονομική κατάσταση

Δικαιολογητικά:

 • Υπογεγραμμένη αίτηση: aitisi.pdf
 • Βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, αναφέροντας το κόστος των διδάκτρων
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών
 • Συστατικές επιστολές δύο Καθηγητών του Α.Ε.Ι. 
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στρατολογίας λόγω σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας

Προθεσμία: έως 10 Ιουνίου 2019

Υποβολή δικαιολογητικών στη διεύθυνση: Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121, με την ένδειξη της συγκεκριμένης Υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 210 9343088

E-mail: [email protected]