Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια συνεργασίας με τον διεθνή οργανισμό World Hellenic Biomedical Association, δέχεται αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική διατριβή θα έχει ως θέμα την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και των βιοϊατρικών επιστημών στην Ελλάδα από το 1821 μέχρι σήμερα.

Συνολική Αμοιβή: 6.000 ευρώ

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ιατρικής ή φαρμακευτικής ή βιολογίας
  • Ερευνητικό έργο (επιθυμητό)

Δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  3. Δύο συστατικές επιστολές
  4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών (επιπέδου Γ2 ή Β2)

Ολόκληρη η προκήρυξη: didaktorikopanepistimiokritis.pdf

Προθεσμία: έως Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες:

-κα Μαριάννα Καραμάνου

Ε-mail: [email protected]