Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες στον Καναδά

Απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία, αποστολή βιογραφικού μέσω e-mail

Το Ινστιτούτο Ασφάλειας Δικτύου και Δεδομένων του Καναδά, είναι μια ολοκληρωμένη πολυεπιστημονική - επιχειρηματική μονάδα που βασίζεται στην τεχνογνωσία των ερευνητών στην πληροφορική, τη μηχανική, το δίκαιο και την επιστήμη.

Ψάνουν υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες για να συνεργαστούν και να λάβουν μέρος σε διάφορες έρευνες.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα  στην επιστήμη των υπολογιστών
 • Πείρα στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και γραφής
 • Ανάπτυξη εφαρμογών με Java και Python
 • Ικανότητες σχεδιασμού, κωδικοποίησης, εντοπισμού σφαλμάτων
 • Συντήρηση συστημάτων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία με το σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας
 • Εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων δικτύων, συστημάτων ασφαλείας

Δικαιολογητικά: 

 1. Ερευνητική εμπειρία (έργα, δημοσιεύσεις κ.λπ.)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Δύο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (μεταδιδακτορικοί υποψήφιοι)
 4. Απόδειξη γλωσσικής επάρκειας 
 5. Συστατικές επιστολές και στοιχεία ειδικών

Προθεσμία: έως Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Στείλτε το βιογραφικό σας στα Αγγλικά στο e-mail: [email protected]