Υποτροφίες & Πρακτική

Yποτροφίες στη Σουηδία (ρομποτική)

Τομείς, προσόντα, δικαιολογητικά, κωδικός αναφοράς, προθεσμίες

Το Τμήμα Ρομποτικής, Αντίληψης και Εκμάθησης (RPL) και το Τμήμα Ομιλίας, Μουσικής και Ακρόασης (TMH) από το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Σουηδίας, υλοποιούν κοινό 5ετές πρόγραμμα που ονομάζεται Τομείς του Μέλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται ρομπότ που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που εργάζονται σε διάφορους κλάδους. Γι' αυτό και δίνει μεταδιδακτορικές υποτροφίες στον τομέα διεξαγωγής ερευνητικών και αναπτυξιακών εργασιών.

Τομείς: 

- Ανάπτυξη ενοτήτων για τον έλεγχο των ρομπότ (YuMi)

- Μελέτες αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ με το YuMi και Furhat

*Ένα σημαντικό μέρος του έργου είναι η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά υψηλού βαθμού αξιολόγησης στη ρομποτική και το HRI.

Προσόντα: 

 • Εμπειρία στον προγραμματισμό ρομπότ
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία διεξαγωγής προηγμένων μελετών αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ
 • Διδακτορικό δίπλωμα σε θέμα σχετικό με έρευνα(αυτόματος έλεγχος, επιστήμη υπολογιστών, τεχνολογία ομιλίας)
 • Ισχυρό υπόβαθρο σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς της ρομποτικής, της τεχνολογίας ομιλίας ή της επιστήμης των υπολογιστών
 • Γνώσεις στατιστικής
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Ερευνητική εμπειρία 
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικό περιοδικό

Δικαιολογητικά & αίτηση : 

 1. Βιογραφικό σημείωμα (επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις)
 2. Αντίγραφα διπλωμάτων και βαθμών από πανεπιστημιακές σπουδές (μετάφρασε σε αγγλικά ή σουηδικά)
 3. Επιστολή με λόγους συμμετοχής, ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα & μελλοντικοί στόχοι
 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 5. Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς (στοιχεία επικοινωνίας)
 6. Συνδεθείτε στο σύστημα προσλήψεων της KTH

Διάρκεια: 6 μήνες (αρχικά)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Τοποθεσία: Στοκχόλμη, Σουηδία

Κωδικός αναφοράς: J-2018-2450

Προθεσμία: έως Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

-Professor Danica Kragic Jensfelt

E-mail: [email protected]

-Professor Joakim Gustafsson

E-mail: [email protected]

-Sarah Kullgren

E-mail: [email protected]

-Ιστοσελίδα Ινστιτούτου: ΕΔΩ